Stará výplň dilatačních spár panelového domu již dosloužila. Narušenými spárami zatékalo do budovy. Nejprve jsme odstranili staré izolace a penetrovali okraje spár. V dalším kroku jsme spáry vyplnili novou izolací příslušné tloušťky. Posledním krokem bylo překrytí izolační výplně tmelem a jeho vyhlazení. U napojení dvou traktů budovy jsme opatřili dilataci novým plechovým krytím.

Investor: VšE

2018

© 2023 Vinculum servis s.r.o. | Zásady cookies | Zásady ochrany osobních údajů