Řezy stromů

Nevíte, co si počít s vašimi stromy? Máte rádi zeleň a chcete, aby vás obklopovala bezpečně? Obraťte se na nás. Rádi vám poradíme, jak vaše stromy vhodně ošetřit.

Řezy stromů se dělí do několika skupin:

  • Zakládací
  • Udržovací
  • Stabilizační
  • Tvarovací

Řezy zakládací

Jejich hlavním účelem je založení a výchova korun mladých stromů. U mladých jedinců lze zajistit budoucí vhodný tvar a velikost koruny, průjezdní či průchozí profil, vzdálenost velkých větví od překážek (budovy, vedení). Zanedbání těchto řezů u mladých jedinců, může vést v budoucnu k problémům, kdy provedení řezů má za následek velké rány, které strom již nedokáže zahojit.

Mezi zakládací řezy patří:

Zapěstování koruny – podpora tvorby a zahuštění koruny u mladých listnatých stromů.

Srovnávací řez – redukce asimilačního aparátu v poměru ke kořenovému systému při výsadbách.

Výchovný řez – se snaží o dosažení tvaru koruny typické pro daný druh a přizpůsobení velikosti a tvaru koruny stanovišti. Především podjezdnou či podchodnou výšku. Větev rostoucí z kmene v 1,5 m výšky, zůstane v budoucnu na téměř stejném místě. Je proto důležité odstranit takovéto větve dříve než by jejich odstranění způsobilo příliš velké rány.

Řezy udržovací

Hlavním cílem udržovacích řezů je péče o dospívající a dospělé stromy s cílem zajistit jejich provozní bezpečnost a zajistit tak, jejich co nejdelší funkční životnost.

Zdravotní řez – Komplexní ošetření koruny, kdy jsou odstraněny větve usychající a suché, napadené chorobami, mechanicky poškozené, strukturálně nevhodné, křížící se. Cílem tohoto řezu je zajištění dlouhodobé perspektivy stromu. Zdravotní řez je vhodné provádět v období plné vegetace, lze tak rozpoznat i větve se sníženou vitalitou.

Bezpečnostní řez – Řeší pouze základní požadavky na zajištění provozní bezpečnosti stromu (minimální varianta zásahu). Odstraňují se větve suché, mechanicky poškozené, volně visící, dále přerostlé sekundární výhony, s defektním větvením. Bezpečnostní řez je možné provádět kdykoliv během roku.

Lokální redukce – může se jednat o redukci k překážce (blízkost vedení, budov), redukci z důvodu stabilizace jedince (odlehčení větví vyčnívajících z koruny, symetrizace koruny), úprava průjezdního a průchozího profilu, odstranění výmladků.

Řezy stabilizační

Těmito řezy se redukuje velikost koruny s cílem snížit riziko vývratu, zlomu nebo rozpadu koruny u jedinců s narušenou stabilitou.

Obvodová redukce – dojde ke snížení náporové plochy koruny a snížení těžiště. Optimální objem jednorázového odstranění větví je do 30 % objemu listové plochy. Ideální doba realizace je druhá polovina vegetačního období. U mírnějších redukcí či řešení havarijního stavu je možná realizace v období vegetace.

Stabilizace sekundární koruny – provádí se především u stromů, které byly v minulosti razantně redukovány bez následné péče. U těchto jedinců došlo k nárůstu sekundárních výhonů, které jsou náchylné k selhání. Optimálně se provádí v období vegetačního klidu.

Sesazovací řez – lze ho provádět pouze u vybraných druhů (topoly, vrby) se zhoršeným stavem a rizikem vzniku selhání koruny. Takto sesazený strom musí být v budoucnu pravidelně v intervalu cca 5 let dále redukován, tak aby nedošlo k nadměrnému nárůstu sekundárních výhonů. Sesazovací řez se provádí v období vegetačního klidu.

Řezy tvarovací

Cílem je udržení korun stromů v požadovaném tvaru. Tyto řezy je nutné provádět v častých pravidelných intervalech.

Časté dotazy

  • Co od vás potřebujeme vědět?

    Pro tvorbu cenové nabídky potřebujeme znát přibližnou velikost stromu. Blízkost různých překážek: budovy, vedení (elektřina, rozhlas), ploty, rušné dopravní komunikace.

  • Lze zkrátit smrk či borovici na polovinu?

    U jehličnatých dřevin jako např. smrk, borovice, jedle, modřín, není možné zkracování terminálu. Strom takto zkrácený nasadí několik sekundárních výhonů, které jsou v budoucnu značně nestabilní. Takovýto řez vede k zničení a snížení dlouhodobé perspektivy jedince.

© 2023 Vinculum servis s.r.o. | Zásady cookies | Zásady ochrany osobních údajů