Čištění opláštění budov

Provádíme mytí oken a skleněných fasád budov pomocí rozmýváku a stěrky horolezeckou technikou. Mytí budov pomocí demineralizované vody teleskopickou tyčí, a to přibližně do 4 patra budovy. Tato metoda je vhodná u nižších budov. Výhodou této metody je, že demineralizovaná voda nezanechává na umytém povrchu okna žádné šmouhy.

Dále provádíme mytí fasád budov vysokotlakým čištěním vodou s přídavkem čisticího prostředku, a to fasád špinavých od prachu (např. vlivem rušné dopravní komunikace, stavební činnosti v okolí), fasád porostlých mechem, řasou či hubou.

Čistíme střešní krytiny od mechů a lišejníků. V tomto případě je vhodné následně ošetřit povrch střešní krytiny chemickým postřikem, který zabraňuje opětovnému vzniku porostu.

Zabýváme se čištěním graffiti a renovaci takto poškozených fasád. Fasády vystavené tomuto vandalismu, lze preventivně chránit anti graffiti nátěry. Takový povrch lze lépe vyčistit od graffiti.

Časté dotazy

  • Jak předcházet růstu řas a mechu na fasádách a střechách?

    Vyčištěnou střechu je vhodné ošetřit vhodným postřikem, kterým zabráníte dalšímu růstu.

  • Co je demineralizovaná voda?

    Voda zbavená minerálních látek pomocí filtračního systému.

  • Jak probíhá mytí oken z lana?

    Výškoví pracovníci jsou ukotveni za vhodné body na střeše budovy. Při mytí tímto způsobem není potřeba přístup do jednotlivých částí budovy, stačí nám pouze přístup na střechu.

© 2023 Vinculum servis s.r.o. | Zásady cookies | Zásady ochrany osobních údajů