Rizikové kácení

Pokud okolo stromu není dostatek místa pro položení vcelku, je nutné strom rozebrat po částech. Nejčastěji používáme stromolezecké techniky a strom po částech od shora rozebereme. Pokud jsou pod stromem překážky jako střechy, ploty, vedení, jiné dřeviny či záhony nebo jiný majetek, spouštíme jednotlivé větve a části kmene pomocí spouštěcího mechanismu.

V některých případech je vhodnější použít vysokozdvižné plošiny. Především pokud je strom již delší dobu suchý a je již nestabilní pro výstup do koruny stromolezeckou technikou.

Kácení dřevin rostoucích mimo les podléhá zvláštním předpisům a upravuje ho zákon 114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů.( § 8 odst. 2, 3 a 4 zákona).

Povolení ke kácení musí vyřídit právnické / fyzické osoby u neovocných dřevin s obvodem kmene v 1,3 metru výšky větším než 80 cm.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí v období vegetačního klidu. Toto období je začíná 1. října (někde 1. listopadu) a končí 31. března.

Povolení není třeba u dřevin, které svým stavem bezprostředně ohrožují zdraví či život osob nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo takovéto kácení provede, je to povinen oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení (ideálně s fotodokumentací).

Žádost vyřizuje vlastník pozemku, nebo jeho nájemce se souhlasem vlastníka, či jiná osoba zplnomocněná vlastníkem. Žádost se podává na příslušný odbor životního prostředí (u menších obcí starosta). Pokud si nevíte rady, žádost můžeme podat za vás. Vzor žádosti ke stažení zde.

Za pokácené dřeviny vám odbor životního prostředí často nařídí náhradní výsadbu. Ta bývá přesně definována (taxon, velikost sazenice, případně počet) a je u ní většinou nařízená následná péče po dobu 5let (zálivka, výchovné řezy). I tyto služby pro vás můžeme zajistit.

Směrové kácení

Způsob kácení, kdy je dostatečný prostor okolo stromu a lze ho pokácet v kuse bez nutnosti výstupu do koruny nebo použití vysokozdvižné plošiny.

© 2023 Vinculum servis s.r.o. | Zásady cookies | Zásady ochrany osobních údajů