Nátěry a opravy fasád

Provádíme nátěry fasád domů jak s ozdobnými štuky, starým břízolitem, tak se zašlým zateplovacím systémem. Povrch staré fasády je vždy, obzvláště v Praze, pokrytý vrstvou nečistot. Před novými nátěry fasády je nutné na povrch fasády nanést odmašťovací prostředek a ten následně omýt tlakovou vodou. Následují případné zednické opravy, kde je nutné povrch co nejvíce sjednotit s původním.

Samotné nátěry provádíme odpovídajícím druhem fasádní barvy:

 • Silikátové fasádní barvy

  Tento druh fasádních barev je nejlépe paropropustný, využívá se proto u objektů se zvýšenou vlhkostí zdiva. Nevýhodou je nižší pružnost a odolnost vůči vodě. Cena těchto barev je nižší než u barev silikonových.

 • Vápenné fasádní barvy

  Vápenné barvy se používají téměř výhradně na památkových objektech, tam kde si je vyžádají při rekonstrukci památkáři. Práce s nimi je složitější jak na aplikaci, tak i vzhledem k počasí.

 • Akrylátové fasádní barvy

  tyto fasádní barvy jsou velmi odolné, především vůči povětrnostním vlivům a dešti, jejich nevýhodou je, že se o něco více špiní a mají nízkou paropropustnost. Hlavní výhodou je nižší cena. Pokud máte již dům zateplený polystyrenem, můžete tento druh barvy bez obav použít, protože je již dům difusně uzavřen. Použití těchto barev se nedoporučuje při zateplení minerální vatou.

 • Silikonové fasádní barvy

  Silikonové barvy představují to nejlepší co můžete na svou fasádu použít. Díky silikonovému pojivu jsou tyto nátěry fasád dostatečně pružné, odolné vůči vodě i povětrnostním vlivům. Jsou dostatečně difusně otevřené a méně na nich ulpívají nečistoty. Jedinou nevýhodou těchto barev je vyšší cena.

Další služby

 • Revize fasád

 • Opravy říms

 • Nouzové síťování poškozených říms a balkónů

 • Odstranění volných částí starých omítek a jejich opravy

Všechny tyto výškové práce provádíme většinou za použití horolezecké techniky.

Časté dotazy

 • Co od vás budeme potřebovat?

  Při nátěrech pomocí horolezecké techniky nám postačí přístup na střechu domu a k vodovodní přípojce. Většinou není nutné vyřizovat zábor a stavět lešení.

 • Jaký zvolit typ fasádní barvy?

  Záleží na konkrétním případu, ale obecně lze dnes považovat za nejlepší silikonové barvy.

  Proč je nutné fasádu před nátěry odmastit a umýt tlakovou vodou?

  Povrch fasády je pokryt vrstvou prachu a mastnoty, které je nutné před nátěry odstranit. Tlakovou vodou se také odstraní nesoudržné části omítek, které nejsou vidět na první pohled.

 • Proč je nutné fasádu před nátěry odmastit a umýt tlakovou vodou?

  Povrch fasády je pokryt vrstvou prachu a mastnoty, které je nutné před nátěry odstranit. Tlakovou vodou se také odstraní nesoudržné části omítek, které nejsou vidět na první pohled.

 • Jak dlouho vydrží fasáda čistá?

  Čistota fasády je hodně závislá na lokalitě. U rušných dopravních komunikací je to samozřejmě horší. Je vhodné čas od času fasádu umýt tlakovou vodou s přídavkem čisticího prostředku. Takto prodloužíte hezký vzhled vaší fasády o mnoho let.

© 2023 Vinculum servis s.r.o. | Zásady cookies | Zásady ochrany osobních údajů