Bezpečnostní vazby stromů

Instalace bezpečnostních vazeb a ostatních stabilizačních systémů probíhá v opodstatněných případech na významně destabilizovaných stromech za účelem prodloužení jejich perspektivy a zlepšení jejich provozní bezpečnosti.

 

Bezpečnostní vazby se dělí na dynamické a statické:

Dynamické vazby jsou používány především u tlakových větvení, kde je zvýšené riziko selhání koruny. Tento typ vazby neomezuje korunu stromu v pohybu, vazba je instalována na volno. Cílem takovéto vazby je zachytit pouze extrémní výkyvy nebo rozlomení koruny.

Životnost dynamické vazby je 6 – 12 let v závislosti na použitém materiálu. To však neznamená, že vazbu není nutné kontrolovat i během její životnosti. Pro tyto účely jsou vazby označeny barevným štítkem, který slouží k identifikaci roku instalace (každý rok má svou barvu). Interval pro vizuální kontrolu ze země je každý rok a pro kontrolu přímo v koruně v polovině její životnosti. Kontrolují se především: mechanická poškození vazby, správné napnutí vazby (vazba musí být na volno), zda uchycení nezarůstá do větví. V opačných případech může vést vazba ke zhoršení stavu stromu. Po konci životnosti musí být vazba vyměněna za novou.

Statické vazby využívají ocelových lan a jsou buď podkladnicové, kdy je obepnutí kotevních míst podloženo dřevěnými hranoly, nebo vrtané. Na rozdíl od vazeb dynamických jsou předepjaté a pevně spojují zajištěné větve. Takto zajištěný strom se časem stane na vazbě závislý.

Frézování pařezů

Po kácení stromů pro vás zajistíme frézování pařezů. Je nutný dostatečný přístup a pařez musí být ideálně čerstvý. Fréza nezničí celý pařez i s kořeny, pouze ho sníží přibližně 10 cm pod úroveň terénu. V žádném případě není na tomto místě možné počítat v příštích letech s výsadbou.

Náhradní výsadba

Pokud plánujete náhradní výsadbu za pokácené stromy nebo vám ji nařídil příslušný úřad životního prostření? Pomůžeme vám tento problém vyřešit. Kontaktujte nás.

Časté dotazy

  • Co je dynamická vazba stromu?

    Vazba z textilního materiálu (polyester, polyamid, polypropylen), která slouží k zajištění defektů v korunách stromů a snižuje tak riziko selhání koruny.

  • Zničí fréza pařez úplně celý?

    Fréza dokáže snížit pařez pouze pod úroveň terénu přibližně 10 cm.

  • Musím sázet nový strom, když starý kácím?

    Nemusíte, pokud vám to nenařídí příslušný úřad. Náhradní výsadba je však dnes již běžně nařizována, a to přímo v povolení ke kácení stromů. Náhradní výsadba bývá i přímo podrobně specifikována (počet jedinců, druh, velikost sadby, zajištění, následná péče).

© 2023 Vinculum servis s.r.o. | Zásady cookies | Zásady ochrany osobních údajů